POZOVITE NAS 
+381 63 11 99 075

 
UŠTEDITE NOVAC
sa našim povoljnim i pouzdanim proizvodima
 
RASPORED DOSTAVE
isporuka u dogovoreno vreme
 
BRZA ISPORUKA
kuriskim službama
Smart TESLA kotao 2-24kw

Smart TESLA kotao 2-24kw

  • Tip: 986554
  • Raspoloživost: Na lageru
  • 130.125 RSD

  • Ex Tax: 86.750 RSD
  - ILI -  

 

ELEKTRIČNI KOTAO “TESLA” - TEHNIČKI OPIS

 

Električni kotao „TESLA 2-24kW“ >ŠTEDIŠA< je 100% domaće proizvodnje, vodjen mikroprosecorskim kontrolerom.

 

El.Kotao TESLA je najpametniji el.kotao za grejanje prostora, do sada proizveden uopšte, te na taj način i naštedljiviji.

Prednosti našeg kotla su sledeće:

 

1.       Ne dozvoljava pojavu elektrolize vode oko grejača, što stvara vazdušne mehuriće i izolatore, a time povećava stepen iskorišćenja za 15%. Ukupno je ugradjeno 12 grejača po 2 KW.

2.       Omogućava angažovanje električne snage kotla, tačno koliko je potrebno, za proizvodnju potrebne toplotne energije.

3.       Moguće je birati maksimalnu snagu kotla od 2KW do 24KW, sa intervalima po 2 KW

4.       Lako se menjaju parametri za regulaciju rada grejača, u toku rada kotla, čime se omogućava štednja električne energije, smanjenje troškova.

5.       Upravljanje kotlom se vrši preko displeja (Touch screen) u punom koloru sa padajućim menijima, na kojima je prikazan kompletan rad kotla i lako upravljanje.

6.       Komunikacija na displejima može biti na Engleskom ili na Srpskom jeziku.

7.       Moguće je birati način rada cirkulacione pumpe. ( Pumpa može raditi uvek, kada kotao uključite u rad ili samo dok rade grejači) ili da pumpa radi u funkciji temperature vode u kotlu.

8.       Kotao ima zaštitu od smrzavanja vode u sistemu, za slučajeve, kada se kotao stalno ne koristi (npr vikendice).

9.       Kotao ima mogućnost daljinskog uključenja i isključenja, iako je ostavljen VAN FUNKCIJE

10.   Kotao u svakom momentu prikazuje koliko je potrošeno električne energije, čime daje mogućnost da se štedi novac, ako je potrebno.

11.   Kotao se lako može isprogramirati da dodatno uštedi novac na sledeći način:

11.1.         Programirati rad kotla svakog dana, u noćnim časovima, kada je višestruko jeftinija struja, sa veoma malom snagom, npr sa 2 KW. Ukupna mesečna noćna potrošnja bi bila 30 dana x 2 KW x 8h = 480 KWh a to je veoma malo novca. Ovakav režim rada omogućava da stan bude uvek topao, tako da, kada krene dnevni, skupi, režim, manje će biti potrebno vremena da radi do podešene temperature.

12.   Kotao je idealan za domaćinstva koja nisu stručna da vode brigu o radu kotla i štednji električne energije. Kada se kotao jednom podesi, sve teče automatski i korisnik ne treba da brine.

13.   Kotao omogućava da korisnik tačno utvrdi, kolika mu je najmanja maksimalna snaga zaista potrebna u odredjenim delovima dana a da mu komfornost  (toplota u stanu) bude dobra, te na osnovu toga utvrdi koliko električne energije troši dnevno. Na osnovu tog podatka, korisnik lako dolazi do zaključaka šta treba preduzimati da se utrošena energija smanji. Npr: Manje otvaranje prozora ili vrata, izrada dodatne toplotne izolacije i slično.

14.   Naš kotao (kazan sa grejačima) je dosta većeg kapaciteta od standardnih, klasičnih električnih kotlova na tržištu, koji su čisto protočni. Naš kotao je kapaciteta 35 litara vode, što stvara odredjenu akumulaciju toplote u njemu.

15.   U kotlu je ugradjeno ukupno 12 grejača po 2KW. Oni se uključuju redom jedan po jedan počev od 1 do 12. Obzirom da će, u principu, koristiti manju snagu od maksimalno instalisane, može se desiti da se nikada neće uključivati poslednji grejači. Naš kotao ima mogućnost da korisnik izabira redosled uključenja grejača i to:

15.1.         Uključenje redom 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

15.2.         Uključenje redom 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3

15.3.         Uključenje redom 7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6

15.4.         Uključenje redom 10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Ovim se postiže ravnomerno korišćenje svih ugradjenih grejača, čime se produžava vek potpune ispravnosti kotla, i duži rok ispravnosti grejača.

Ovu promenu redosleda uključivanja grejača moguće je uključivati na posebnom meniju.

 

16.   Kotao se uključuje kada se ispune oba od naredna dva uslova:

 

16.1.         Uslov vremenskog rada

16.2.         Uslov temperaturnog rada

 

USLOV VREMENSKOG RADA

Na kotlu se podešava jedan od narednih vremenskih načina rada:

a)      Ručni –trajni- Rad, kada se tasterima Start i Stop uključuje i isključuje ovaj režim

b)      Jedan ciklus dnevno, u kome korisnik podešava u koje vreme će se kotao uključiti a u koje isključiti i sa kojom maksimalnom snagom će raditi

c)      Dva ciklusa dnevno, u kome korisnik bira i podešava dva ciklusa u toku dana kada će se kotao uključivati i isključivati. Npr Prvo uključenje u 4h i 30min a isključenje u 7h i 15min i Drugo uključenje u 16h i 0min a isključenje u 21h i 30 min. U svakom ciklusu birate maksimalnu snagu kotla.

d)      Tri ciklusa dnevno, u kome korisnik bira i podešava tri ciklusa u toku dana kada će se kotao uključivati i isključivati. Npr Prvo uključenje u 4h i 30min a isključenje u 7h i 15min, Drugo uključenje u 11h i 0min a isključenje u 14h i 30 min, Treće uključenje u 17h i 0min a isključenje u 21h i 30min. U svakom ciklusu birate maksimalnu snagu kotla.

e)      Četiri ciklusa dnevno, u kome korisnik bira i podešava četiri ciklusa u toku dana kada će se kotao uključivati i isključivati. Npr Prvo uključenje u 3h i 30min a isključenje u 6h i 15min, Drugo uključenje u 11h i 0min a isključenje u 14h i 30 min, Treće uključenje u 17h i 0min a isključenje u 19h i 30min i Četvrto uključenje u 22h i 15min a isključenje u 23h i 30min. U svakom ciklusu birate maksimalnu snagu kotla.

f)        U svakom od ova četiri ciklusa rada, treba izabrati u kojim danima želite da Vam kotao radi. Dakle postoji mogućnost da isključite dane kada ne želite rad kotla.

 

USLOV TEMPERATURNOG RADA

                    Na kotlu se podešava jedan od narednih temperaturnih načina rada:

a)      Regulacija prema temperaturi vode koja izlazi iz kotla prema radijatorima

b)      Regulacija prema temperaturi vode koja dolazi u kotao od radijatora

c)      Regulacija preko ugradjenog, običnog beznaponskog termostata, ugradjenog u prostoriji za grejanje.

d)      Regulacija prema temperaturi vode koja izlazi iz kotla prema radijatirima i prema radu termostatu u prostoriji za grejanje

e)      Regulacija prema temperaturi vode koja dolazi u kotao od radijatira i prema radu termostatu u prostoriji za grejanje

 

DAKLE, tek kad se oba, gore navedena uslova ispune, kotao se uključuje u rad.

 

17.   Nakon postizanja oba gore navedena uslova, kotao počinje sa radom i to uključivanjem grejača od 2KW, jedan po jedan, u vremenskom razmaku, koji se podešava na ekranu. Preporučujemo da taj vremenski razmak bude 3 - 5 min.

18.   Na ekranu se podešava vrednost željene temperature vode na izlazu ili na povratu u kotao u stepenima celzijusa, kao i vrednost histereze. Npr. Ako ukucate željenu temperaturu na izlazu iz kotla 58 oC i histerezu od 1 oC (to znači da je Donja Granica 57 oC a Gornja Granica 59 oC), i kotao će raditi na sledeći način:

 

Kada se kotao uključi, počeće da se uključuju pojedinačni grejači, što se može pratiti na ekranu „POGLED“, uz uslov da je temperatura vode niža od podešenih 57 oC. Do temperature od 57 oC, grejači se uključuju, a kada temperatura bude 58 oC, grejači prestaju da se uključuju. Ostaju uključeni oni koji su do tada bili uključeni. Ako tempartura padne ispod 57 oC, grejači nastavljaju sa uključenjem, i opet stanu kada se postigne željena temperatura od 58 oC.

Na ovaj način kotao sam sebe postavlja u tačno potrebnu snagu za zagrejavanje prostota.

Ukoliko tempratura vode predje 59 oC, svi grejači se isključuju. Ponovni proces uključenja otpočinje kada temperatura vode padne ispod 57 oC.

 

19.       U kotlu je ugradjen sigurnosti termostat sa sondom, koji reaguje ako slučajno temperatura vode u kotlu predje 93 oC, kada će se kotao isključiti i na ekranu će se pojaviti blikavo svetno crvene boje sa oznakom ZT (Zaštitni termostat proradio). Na samom zaštitnom termostatu postoji dugme za reset ovog kvara.

20.       Na ekranu „POGLED“ postoji podatak koliko je kotao potrošio električne energije u kWh u toku jednog meseca ( uvek od 1 dana u mesecu u 0h i 1min do narednog 1 u narednom mesecu u 0h i 1min). Istovremeno se i belezi stanje potrošenih kWh u svakom mesecu, tako da je moguć pregled troškova po svakom mesecu, a time i dodatne regulacije za smanjenje troškova.


Dimenzije kotla Tesla: VxŠxD (840x660x290)mm